„Linksmojoje mokyklėlėje" yra organizuojami ispanų kalbos kursai vaikams. Grupės yra formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių. 5-8 metų vaikai išmoksta abėcėlę, spalvas, skaičius, daug daiktavardžių, veiksmažodžių, būdvardžių bei gauna pagrindines gramatines žinias žaisdami bei dainuodami. 9-12 metų vaikai lavina kalbinius įgūdžius, mokosi ir žaidžia mažose grupelėse, gilina gramatines žinias, praplečia žodyną. 13-16 metų paaugliai linksmai bei įdomiai mokosi ispanų kalbos draugiškoje aplinkoje.

Mokymai vykdomi suformavus grupę iš 5 vaikų. Užsiėmimų trukmė yra 24 akad. val. Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę po 1 akademinę valandą. Vienos akad. val. kaina yra 12 Lt.

Apmokėjimas galimas dalimis, kuomet kiekvieno mėnesio paskutinį užsiėmimą yra sumokama už einamo mėnesio užsiėmimus ir išankstinis. Iš anksto sumokant visų mokymų kainą, yra taikoma 10 proc. nuolaida. Į mokymų kainą įeina ir mokomoji medžiaga.

 

Vaiko vardas, pavardė:


Amžius:


Patogus laikas (savaitės diena ir valanda):


Kontaktinis telefonas / el. paštas:


Pastabos:


0