MOKYMO PROGRAMA„PINIGŲ MATEMATIKA“Mokymo programa yra skirta 1 - 4 klasių mokiniams. Atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, mokymo programai yra keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

 

 

Mokymo programa yra unikali, autorinė, orientuota į praktinių įgūdžių formavimą.

 

Mokymo programa yra suskirstyta į 2 pagrindines temas. Tai ekonominio mąstymo skatinimas ir grynųjų pinigų valdymas. Užsiėmimų metu vaikai ne tik išmoksta laisvai operuoti pinigais ir juos skaičiuoti, bet ir susipažįsta su prekės bei paslaugos sąvokomis, ribotais ištekliais, galimais pajamų gavimo būdais (atitinkančiais jų amžių), išmoksta priimti sprendimus, atsižvelgdami į turimus pinigus bei poreikius, nusistatyti taupymo tikslus ir dar daug daugiau.

 

Kiekvienas užsiėmimas turi tam tikrą temą, kuri padeda įgyvendinti mokymo programai iškeltus uždavinius. Užsiėmimų metu palaipsniui pereinama prie sudėtingesnių ir reikalaujančių daugiau savimonės temų, todėl ši programa yra tęstinė. Mokymo programos trukmė yra 8 mėnesiai: spalio - gegužės mėnesiai.

 

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę žaidimų forma. Vaikams yra sukuriamos realybę atitinkančios situacijos, kurių metu jie turi priimti sprendimus, gali išbandyti įvairius elgesio modelius, esant tai pačiai situacijai ir pamatyti savo elgesio rezultatus pinigų valdymo srityje. Toks situacijų modeliavimas saugioje aplinkoje leidžia jiems praktiškai išbandyti ir suvokti savo elgesio pasekmes ir įgyti pinigų valdymo įgūdžius.

 

Užsiėmimus veda mokymo programos kūrėja dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė ir asistentė Ina Sasnauskaitė.

 

 

Registracija į „Pinigų matematiką“ yra vykdoma telefonu 8 657 73087 arba internetu:


Vaiko vardas, pavardė:


Amžius:


Patogus laikas (savaitės diena ir valanda):


Kontaktinis telefonas / el. paštas:


Pastabos:


0